Szczególnym rodzajem odszkodowania powypadkowego jest odszkodowanie za wypadek śmiertelny. Śmiertelne potrącenie na pasach Warszawa wiąże się z bardzo konkretnymi konsekwencjami, które dotyczą wypłacenia odszkodowania, jak także zadośćuczynienia najbliższym osoby zmarłej w takim wypadku. Warto dodać o tym, że w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa najbliższa rodzina ma prawo ubiegać się o adekwatną kwotę zadośćuczynienia a także odszkodowania, która powinna być wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny – na co zwrócić uwagę?
Odszkodowanie za śmierć matki, ojca, dziecka czy także dziadka to normalna procedura, z której musimy skorzystać zawsze w przypadku wypadku śmiertelnego, w którym zginęła najbliższa nam osoba z winy kierowcy (więcej informacji na stronie: Odszkodowanie za śmierć ojca). Warto zdawać sobie sprawę o tym, że o takie odszkodowanie musimy się ubiegać wprost w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę. Jeśli jednakże sprawca nie miał panującej polisy, to w takiej sytuacji odszkodowanie powinno nam zostać wypłacone z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego (zobacz także: Śmiertelne potrącenie na pasach Warszawa). Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego powinno być wypłacone w takiej wysokości, która wyrównuje straty materialne, związane ze śmiercią bliskiej osoby, a zatem powinna być to kwota pozwalająca na godne życie, które członkowie najbliższej rodziny będą mogli prowadzić po śmierci bliskiej osoby. A przy tym, mamy prawo także ubiegać się o zadośćuczynienie za straty moralne.

Dodatkowe informacje: Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego.

Comments are closed.

Post Navigation